Realizacje

Realizacje

WYKAZ OPRACOWANYCH PRZEZ NAS SPECJALISTYCZNYCH DOKUMENTACJI I PROJEKTÓW GEOTECHNICZNYCH:

 1. Ekspertyza geotechniczna. Wstępne określenie obszarów wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – Etap II. Odcinek Osi Inkubacji od ul. Miodowej do ul. Piołunowej wraz z przekroczeniem rzeki Bystrzycy.
 2. Projekt wzmocnienia Podłoża. Stateczność skarp nasypów i wykopów drogowych oraz Projekt zabezpieczenia drogi przed napływem wód gruntowych. Obwodnica drogowa miasta Jarocin w ciągu drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg – Poznań – Bytom.
 3. Obliczenia nośności pojedynczego pala obciążonego siłą pionową wg PN-83/B-02482. Poznań, ul. Konfederacka.
 4. Analiza stateczności skarp wykopu, osiadań oraz nośności podłoża dla potrzeb posadowienia żurawia wieżowego Liebherr 180 EC-H na terenie Uniwersytetu Artystycznego przy al. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 5. Analiza stateczności skarp wykopów oraz osiadania podłoża dla potrzeb budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie.
 6. Projekt wzmocnienia podłoża dla potrzeb posadowienia budynku usługowego przy ul. Błońskiej w Bieniewicach.
 7. Projekt Wykonawczy – Stateczność nasypów i wykopów. Projekt wzmocnienia podłoża na dojazdach do obiektu WD-15 na drodze ekspresowej S8, odcinek węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”.
 8. Projekt wzmocnienia podłoża dla potrzeb posadowienia hali mroźni wysokiego składowania przy ul. Kontenerowej w Gdańsku.
 9. Ekspertyza geotechniczna określająca przyczyny powstania spękań na ścianie zewnętrznej niepodpiwniczonego budynku gospodarczego przy ul. Pięknej w Poznaniu.
 10. Ekspertyza geotechniczna określająca przyczyny powstania spękań na ścianach budynku jednorodzinnego w miejscowości Borgowo.
 11. Analiza stateczności i osiadań płyty fundamentowej trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej w Kościanie.
 12. Projekt budowlano – wykonawczy. Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 27 (obwodnica miejscowości Wilkanowo)
  od km 58+850 do km 59+750.
 13. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego na terenie stacji elektro-energetycznej PSE Pomorzany.
 14. Projekt Wzmocnienia podłoża gruntowego. Droga S3, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,730 km
  tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00.
 15. Projekt geotechniczny dla potrzeb rozbudowy budynku Biblioteki Publicznej w Chodzieży.
 16. Projekt geotechniczny pod planowaną nadbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku pływalni (dawna Synagoga) na hotel czterogwiazdkowy
  przy ul. Wronieckiej 11A w Poznaniu.
 17. Projekt posadowienia budynku jednorodzinnego na studniach fundamentowych przy ul. Łąkowej w Murowanej Goślinie.
 18. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb budowy nawierzchni płyty lotniskowej bazy lotniczej w Łasku.
 19. Projekt posadowienia budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Gnieźnieńskiej 16 w Poznaniu, na ścianach szczelinowych i płycie fundamentowej.
 20. Analiza osiadań posadzki hali magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym w miejscowości Fiałkowo.
 21. Projekt Wykonawczy Zbiornika retencyjno – rozsączającego przy zbiegu ulic Głogowskiej, Opłotki i Haliny Konopackiej w Poznaniu.
 22. Projekt geotechniczny dla potrzeb posadowienia budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz budynku hotelowego pomiędzy ulicami Zawady i Koronkarską w Poznaniu.
 23. Analiza stateczności skarpy wykopu fundamentowego dla potrzeb budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Stróżyńskiego w Poznaniu.
 24. Optymalizacje wzmocnień podłoża gruntowego dla potrzeb budowy odcinków dróg ekspresowych nr: S2, S5, S17, S19 i S61.
 25. Opinia geotechniczna na temat sposobu ulepszenia podłoża gruntowego pod konstrukcją nawierzchni drogowej drogi ekspresowej S6 na odcinku Nowogard – Płoty.
 26. Optymalizacje wzmocnień podłoża gruntowego dla potrzeb budowy odcinków dróg krajowych nr: 28 i 46.
 27. Projekt wzmocnienia skarpy wykopu zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie budowanych hal magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą
  w Zielonej Górze – Nowym Kisielinie.
 28. Analiza stateczności skarp składowiska odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym.
 29. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną określająca warunki gruntowo – wodne dla potrzeb ustalenia warunków technicznych posadowienia obiektu nowego szpitala onkologicznego przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu.
 30. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich pod budowę pawilonu handlowego, parkingu oraz drogi dojazdowej przy ulicy Stargardzkiej
  w Choszcznie.
 31. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Międzyzdrojskiej
  w Poznaniu.
 32. Projekty geotechniczne dla potrzeb posadowienia rozbudowywanych i przebudowywanych budynków produkcyjno-magazynowych oraz magazynowo-biurowych przy ulicach: Obodrzyckiej
  oraz Podbiałowej w Poznaniu.
 33. Projekt geotechniczny dla potrzeb posadowienia budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową na osiedlu Władysława Jagiełły w Poznaniu.
 34. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, zjazdów, chodników oraz infrastruktury towarzyszącej przy ulicy Nadolnik
  w Poznaniu.
 35. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia zespołu dwóch budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Hlonda/Zawady w Poznaniu.
 36. Ekspertyza geotechniczna w sprawie odbudowy i zabezpieczenia czynnego osuwiska w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej budowy budynku jednorodzinnego w miejscowości Brzostków.
 37. Ekspertyza geotechniczna dotycząca stateczności skarpy zlokalizowanej na terenie osiedla „WARZELNIA” w Poznaniu.
 38. Ekspertyza geotechniczna na temat sposobu posadowienia Silosów zbożowych w miejscowości Stoisław.
 39. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia budynków, dróg dojazdowych oraz miejsc parkingowych na terenie planowanej budowy centrum handlowego „STOP SHOP Dzierżoniów”.
 40. Ekspertyza geotechniczna na temat zabezpieczenia skarp pod kątem zjawisk osuwiskowych dla wymienianych słupów nr 24 i 68 elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Rożnów – Biegonice.
 41. Projekty geotechniczne dla potrzeb posadowienia projektowanych budynków wielorodzinnych przy ulicach: Dymka, Bolka, Rubież, Hlonda/Zawady, Nadolnik, oraz Wagrowskiej
  w Poznaniu.
 42. Projekt geotechniczny dla potrzeb posadowienia budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Batalionów Chłopskich w Warszawie.
 43. Analiza stateczności zbocza zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku handlowo-usługowego przy ulicy Polnej w Górznie.
 44. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia budynku jednorodzinnego przy ulicy Przepiórczej w Poznaniu.
 45. Projekt budowlany i wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal.
 46. Optymalizacja wzmocnień podłoża gruntowego dla potrzeb budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł „Chełm Wschód” (bez węzła) – Dorohusk.
 47. Projekt wzmocnienia skarp i stabilizacji nasypu kolejowego dla Rewitalizacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski.
 48. Projekt wzmocnienia skarp i stabilizacji nasypu kolejowego na obwodnicy towarowej Poznania.
 49. Analiza stateczności oraz osiadań projektowanej budowli piętrzącej, kanalizacji deszczowej oraz stateczności skarp zbiornika retencyjnego dla potrzeb przebudowy rowu RP-3 i budowy kanalizacji deszczowej w Rzeszowie.
 50. Projekty geotechniczne dla potrzeb posadowienia 8 słupów linii elektroenergetycznej 400 kv Mikułowa – Czerna.
 51. Weryfikacja projektów wzmocnienia podłoża i skarp dla potrzeb poprawy dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu.
 52. Projekt geotechniczny dla potrzeb przebudowy układu torowego oraz infrastruktury na Stacji Szamotuły.
 53. Wytyczne i wskazówki dotyczące robót ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu leśnym w Czpurach k. Poznania.
 54. Projekt geotechniczny dla potrzeb przebudowy Stacji Psary.
 55. Ekspertyza geotechniczna na temat wzmocnienia podłoża gruntowego oraz nasypu dla potrzeb modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka.
 56. Analiza stateczności skarpy podpartej konstrukcją oporową z prefabrykatów żelbetowych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 57. Koncepcje wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb budowy Tramwaju na Wilanów.
 58. Wstępne obliczenia konstrukcji oporowej Kładki Berdychowskiej w Poznaniu.
 59. Ekspertyza geotechniczna dotycząca oceny stanu technicznego i koncepcji naprawy muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż zachodniej granicy posesji przy ul. Wieniawskiego 5/9 w Poznaniu.
 60. Projekt geotechniczny dla potrzeb budowy budynku kotłowni gazowej w Zgorzelcu.
 61. Analiza stateczności skarpy oraz osiadań podłoża w miejscu rozbudowy wytwórni pasz białkowych w m. Olsztynek.
 62. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia budynku jednorodzinnego przy ul. Słowikowej w m. Borówiec.
 63. Projekt budowlany wzmocnienia podłoża dla potrzeb posadowienia niepodpiwniczonego budynku utylizacji zwłok małych zwierząt domowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bugaj.
 64. Ekspertyza geotechniczna na temat stateczności zbocza przy ul. Ks. Nawrota w Poznaniu zapadającego do jeziora Kierskiego.
 65. Projekt budowlany i wykonawczy wzmocnień podłoża i stateczności skarp dla potrzeb budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434.
 66. Projekt budowlany i wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki.
 67. Koncepcje wzmocnienia podłoża gruntowego nasypów oraz wykopów drogowych dla potrzeb budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.
 68. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chorzowie.
 69. Projekt posadowienia dwóch niepodpiwniczonych budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w m. Trzeciewnica.
 70. Ekspertyza geotechniczna na temat przyczyn osiadania nasypu rozmyć jego powierzchni oraz spękań nawierzchni drogi powiatowej DP2361C na dojazdach do mostu w m. Lubostroń.
 71. Projekt wzmocnienia podłoża. Wymiana gruntów organicznych w podłożu dla potrzeb budowy drogi dojazdowej oraz hali magazynowo-produkcyjnej w m. Starowiskitki.
 72. Projekt budowlany i wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb poprawy infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk.