Zakres usług

Zakres usług

Oferujemy szeroki zakres usług geotechnicznych skierowany do prywatnych klientów oraz dużych firm budowlanych.

Działamy na terenie całej Polski, choć głównym obszarem wykonywanych przez nas badań geotechnicznych jest Wielkopolska (Poznań, Kalisz, Gniezno, Leszno, Piła, Konin, Gorzów Wielkopolski). Wykonujemy badania gruntu dla potrzeb budowy domów jedno i wielorodzinnych, hal przemysłowych, dróg oraz innych obiektów i budowli inżynierskich.

Specjalizujemy się w projektowaniu wzmocnień podłoża gruntowego oraz skarp nasypów i wykopów. Wykonujemy również Ekspertyzy geotechniczne określające przyczyny powstałych awarii budowlanych lub ryzyko ich powstania.

Ściśle współpracujemy z innymi firmami z branży geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej. Konsultujemy oraz opracowujemy (w formie podwykonawstwa) specjalistyczne projekty geotechniczne związane z fundamentowaniem oraz optymalizacją kosztów wzmocnień podłoża gruntowego.

Dobra współpraca
0%
Doskonałe pomysły
0%

Wykonawstwo badań geotechnicznych

Nadzory geotechniczne na budowach

Dokumentowanie geotechniczne oraz geologiczne

Projektowanie wzmocnień podłoża gruntowego

Projektowanie konstrukcji oporowych

Projektowanie fundamentów

Projektowanie odwodnień podłoża gruntowego

Analizowanie stateczności skarp

Analizowanie osiadań podłoża gruntowego

Analizowanie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego

Sporządzanie Ekspertyz geotechnicznych

Weryfikacja opracowań z branży geotechnicznej oraz geologicznej