Innowacja

Złożone lub skomplikowane warunki gruntowo-wodne, hydrograficzne, czy strome pochylenie terenu nie oznaczają wcale, że na wymarzonej działce nie może powstać budynek, czy inny obiekt budowlany. Często zdarza się tak, że po rozpoznaniu badaniami geologicznymi w podłożu gruntów słabonośnych, Zleceniodawca otrzymuje informację, że na przedmiotowej działce nie warto się budować.

Przeważnie jest to stwierdzenie na wyrost, wynikające z braku wiedzy na temat możliwości technologicznych inżynierii lądowej. Zdarzają się również przypadki, w których w celu realizacji inwestycji zaprojektowano wzmocnienie podłoża lub posadowienie pośrednie danego obiektu z wielkim zapasem bezpieczeństwa. Dzieje się tak z dwóch powodów, ponieważ większość geologów nie ma większego pojęcia na temat Mechaniki Budowli, a większość konstruktorów nie ma większego pojęcia o Geologii.

Geotechnika natomiast stanowi pomost pomiędzy Geologią,
a Budownictwem, dzięki czemu możliwe staje się optymalne projektowanie oraz wykonawstwo robót fundamentowych, nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach. Dostosowując
się do potrzeb rynku, zwiększając zakres oraz jakość świadczonych przez nas usług, wprowadziliśmy następujące nowatorskie rozwiązania inżynierskie, w pełni dostosowane do zastanych warunków, niejednokrotnie ograniczając koszty inwestycji oraz pozwalają na realizację zamierzeń budowlanych.

  • W przypadku, gdy interesująca Państwa działka jest podejrzanie tania, wykonamy stosowne badania gruntowe
    oraz określimy konieczność lub brak konieczności wzmacniania podłoża gruntowego.
  • W przypadku rozpoznania na wymarzonej działce gruntów słabonośnych, wstępnie określimy koszty wzmocnienia podłoża, zaprojektujemy odpowiedni sposób wzmocnienia oraz będziemy nadzorować realizację robót ziemnych na budowie
  • W przypadku wrażenia, że zaprojektowane wzmocnienie lub posadowienie budynku jest przewymiarowane, zweryfikujemy Projekt i postaramy się go zoptymalizować, tak, żeby wykonawstwo robót było tańsze, jednak
    w pełni bezpieczne
  • W przypadku, gdy startują Państwo do dużego przetargu i chcą wstępnie oszacować koszty robót ziemnych
    oraz fundamentowych, opracujemy Koncepcję rozwiązania projektowego lub spróbujemy zoptymalizować rozwiązanie zaproponowane wcześniej.

W/w Oferta skierowana jest zarówno do prywatnych Inwestorów pragnących wybudować wymarzony budynek jednorodzinny, dla dużych Biur projektowych, projektujących drogi ekspresowe
i autostrady, a także do Developerów budujących osiedla budynków wielorodzinnych.