Budynek handlowo-usługowy przy ul. Czechosłowackiej w Poznaniu

Zespół budynków mieszkalnych w m. Jeżów Sudecki
22 lutego 2022
Zespół budynków wielorodzinnych w m. Starczanowo
22 lutego 2022

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania geotechniczne oraz Opinię
geotechniczną w ramach pracy Biegłego z dziedziny Geotechniki