Budynek jednorodzinny przy ulicy Gubińskiej w Poznaniu

Budynki dwulokalowe przy ulicy Dereniowej w Poznaniu
13 lutego 2018
Budynek jednorodzinny
w Stroszkach
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Gubińskiej w Poznaniu