Budynek jednorodzinny przy ulicy Nadwarciańskiej w Poznaniu

Droga dojazdowa w Radliczycach
13 lutego 2018
Budynki dwulokalowe przy ulicy Dereniowej w Poznaniu
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb budowy budynku jednorodzinnego przy ulicy Nadwarciańskiej w Poznaniu.