Budynek jednorodzinny
w Brzostkowie

Hale magazynowe w Zielonej Górze
22 lutego 2018
Budynek jednorodzinny przy ulicy Łąkowej w Murowanej Goślinie
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania geotechniczne wraz z kartowaniem geodezyjnym, dla potrzeb opracowania Ekspertyzy geotechnicznej w sprawie odbudowy i zabezpieczenia czynnego osuwiska w sąsiedztwie planowanej budowy budynku jednorodzinnego.