Budynek jednorodzinny w Trzeciewnicy

Klif morski Gdynia
2 listopada 2018
BOT
12 lipca 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy uzupełniające badania geotechniczne, zaprojektowaliśmy i nadzorowaliśmy wymianę gruntów organicznych oraz nasypu niekontrolowanego w podłożu dla potrzeb bezpiecznego posadowienia budynku jednorodzinnego przy ul. Łąkowej w Trzeciewnicy.