Budynek wielorodzinny
przy ulicy Wołkowyskiej w Poznaniu

Osiedle Nowy Sołacz w Poznaniu
13 lutego 2018
Stacja elektro-energetyczna Pomorzany
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac opracowaliśmy Projekt geotechniczny dla potrzeb budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi w części parterowej, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i stacją trafo przy ulicy Wołkowyskiej w Poznaniu