Budynki dwulokalowe przy ulicy Dereniowej w Poznaniu

Budynek jednorodzinny przy ulicy Nadwarciańskiej w Poznaniu
13 lutego 2018
Budynek jednorodzinny przy ulicy Gubińskiej w Poznaniu
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb budowy dwóch budynków dwulokalowych przy ulicy Dereniowej w Poznaniu.