Droga DK27 Obwodnica Wilkanowa

Droga S11 Obwodnica Jarocina
13 lutego 2018
Droga S5 węzeł „Mielno” – Gniezno
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy Projekt odbudowy i zabezpieczenia skarp wykopu drogowego, w miejscach powstałych osuwisk i zsuwów gruntowych, na Obwodnicy Wilkanowa, w ciągu drogi DK27.