Droga DK27 Obwodnica Wilkanowa

Droga DW269 Szczerkowo – Kowal
13 lutego 2018
Droga S11 Zachodnia Obwodnica Poznania
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb zaprojektowania i wykonania zabezpieczenia osuwiska, w ciągu drogi krajowej nr 27, na Obwodnicy Wilkanowa.