Droga DW269 Szczerkowo – Kowal

Droga wewnętrzna Zoo Poznań
13 lutego 2018
Droga DK27 Obwodnica Wilkanowa
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 269, na odcinku Szczerkowo-Kowal,
w tym również dla potrzeb zabezpieczenia czynnego osuwiska.