Droga S11 Obwodnica Jarocina

Stacja elektro-energetyczna Pomorzany
13 lutego 2018
Droga DK27 Obwodnica Wilkanowa
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac opracowaliśmy Projekt wzmocnienia podłoża oraz Projekt odwodnienia głębokich wykopów Obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11.