Droga S11 Obwodnica Jarocina

Droga S11 Zachodnia Obwodnica Poznania
13 lutego 2018
ZOO Poznań
6 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania hydrogeologiczne dla potrzeb projektu odwodnienia głębokich wykopów drogowych oraz sprawowaliśmy nadzór geotechniczny podczas budowy Obwodnicy Jarocina, w ciągu drogi S11.