Droga S11 Zachodnia Obwodnica Poznania

Droga DK27 Obwodnica Wilkanowa
13 lutego 2018
Droga S11 Obwodnica Jarocina
12 lutego 2018

W ramach powierzonych prac weryfikowaliśmy budowę geologiczną podłoża, podczas wykonywania pali wielkośrednicowych jednego z wiaduktów Zachodniej Obwodnicy Poznania, w ciągu drogi S11.