Droga S5 węzeł „Mielno” – Gniezno

Droga DK27 Obwodnica Wilkanowa
13 lutego 2018
Autostrada A2 Świecko – Nowy Tomyśl
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego oraz stateczności skarp nasypów i wykopów drogowych dla potrzeb budowy drogi ekspresowej S5, na odcinku węzeł „Mielno” – Gniezno, m.in. obejmujący głębokie wymiany gruntów organicznych.