Hala sportowa przy ulicy Dożynkowej w Poznaniu

Osiedle budynków jednorodzinnych w Grzymalinie
13 lutego 2018
Stara Wartownia wojskowa
w Trojanowie
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy uzupełniające badania geotechniczne dla potrzeb rozbudowy hali sportowej przy ulicy Dożynkowej w Poznaniu