Hale magazynowe w Zielonej Górze

Budynek jednorodzinny przy ulicy Przepiórczej w Poznaniu
22 lutego 2018
Budynek jednorodzinny
w Brzostkowie
22 lutego 2018

W ramach powierzonych prac opracowaliśmy Projekt wzmocnienia skarpy wykopu, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie hal magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Zielonej Górze – Nowym Kisielinie, za pomocą konstrukcji oporowych z gabionów oraz przypór kamiennych.