Klif morski Gdynia

Skarpa Psarskie
Skarpa Psarskie
2 listopada 2018
Budynek jednorodzinny w Trzeciewnicy
2 listopada 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania geotechniczne wraz z kartowaniem geodezyjnym, dla potrzeb zaprojektowania wzmocnienia i zagospodarowania klifu morskiego.