Nowy Szpital Onkologiczny
przy ulicy Kosmonautów
we Wrocławiu

Zakład Poligraficzny w Żernikach
13 lutego 2018
Hala produkcyjna we Fiałkowie
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy terenowe oraz laboratoryjne badania gruntu, dla potrzeb opracowania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, pod budowę Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu.