Osiedle Zielony Zakątek
w Komornikach

Słup wysokiego napięcia
w Sobolewie
13 lutego 2018
Zakład Poligraficzny w Żernikach
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac opracowaliśmy Projekt konstrukcji oporowej z gabionów, dla potrzeb zabezpieczenia skarp wykopu, na terenie osiedla Zielony Zakątek, w Komornikach.