Skarpa Psarskie

Klif morski Gdynia
2 listopada 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb zaprojektowania zabezpieczenia zbocza przełomowej doliny Warty niedaleko Śremu.