Stacja elektro-energetyczna Pomorzany

Budynek wielorodzinny
przy ulicy Wołkowyskiej w Poznaniu
13 lutego 2018
Droga S11 Obwodnica Jarocina
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy Projekt wzmocnienia podłoża w technologii nasypu przeciążającego, dla potrzeb posadowienia urządzeń sanitarnych oraz dróg, na terenie stacji SE Pomorzany.