Budynek biurowy przy ul. św. Michała 43 w Poznaniu

Zespół budynków wielorodzinnych w m. Starczanowo
22 lutego 2022
Mur oporowy NOT Poznań
19 października 2021

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb przebudowy budynku biurowego przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu.