Złoże Ropy i Gazu Radoszyn

Stara Wartownia wojskowa
w Trojanowie
13 lutego 2018
Droga wewnętrzna Zoo Poznań
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy uzupełniające badania geotechniczne dla potrzeb zagospodarowania złoża ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego „Radoszyn”