Badamy grunt, odbieramy roboty ziemne, projektujemy wzmocnienia podłoża

Obecnie mamy gorący okres. Praca wre. Pracujemy równolegle nad kilkoma dużymi projektami wzmocnień podłoża i nasypów dla potrzeb budowy linii kolejowych, a dodatkowo wykonujemy badania gruntu pod projektowane obiekty liniowe i kubaturowe oraz odbieramy roboty ziemne na placach budów.