slider-1v2
Kompleksowe usługi geotechniczne
slider-zdj-3
Badania gruntu
slider-zdj-7
Projekty wzmocnienia podłoża
DJI_0564
Projekty wzmocnienia skarp
20160926_134229
Projekty wygrodzenia wykopów

STABILNY GRUNT
Kompleksowe usługi geotechniczne

Nasza kadra to wykwalifikowani geotechnicy z dużym doświadczeniem. Jesteśmy magistrami geologii oraz inżynierami budownictwa. Posiadamy uprawnienia geologiczne kategorii: V, VII i XI, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz Certyfikaty Polskiego Komitetu Geotechniki. Jesteśmy autorami oraz współautorami kilkuset projektów wzmocnień podłoża gruntowego, Opinii geotechnicznych, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz innych opracowań geotechnicznych i geologicznych, w tym publikacji naukowych. Wykonujemy również Ekspertyzy geotechniczne występując jako biegli sądowi z dziedziny geotechniki.

Oferujemy szeroki zakres usług geotechnicznych skierowany do prywatnych klientów oraz firm projektowych i wykonawczych.