Geotechnika i Fundamentowanie - Badania Geotechniczne Gruntu - Poznań - Kalisz

Nasza kadra to wykwalifikowani geotechnicy z dużym doświadczeniem. Jesteśmy magistrami geologii oraz inżynierami budownictwa. Posiadamy uprawnienia geologiczne (kategorii VII oraz XI) oraz budowlane (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Jesteśmy autorami oraz współautorami kilkuset projektów wzmocnień podłoża gruntowego, Opinii geotechnicznych,

Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz innych opracowań geotechnicznych i geologicznych, w tym publikacji naukowych.


 

Oferujemy szeroki zakres usług geotechnicznych skierowany do prywatnych klientów oraz dużych firm budowlanych.


Badania geotechniczne gruntu – szeroki zakres usług

Oferujemy szeroki zakres usług geotechnicznych skierowany do prywatnych klientów
oraz dużych firm budowlanych.

Działamy na terenie całej Polski, choć głównym obszarem wykonywanych przez nas badań geotechnicznych jest Wielkopolska (Poznań, Kalisz, Gniezno, Leszno, Piła, Konin, Gorzów Wielkopolski). Wykonujemy badania gruntu dla potrzeb budowy domów jedno
i wielorodzinnych, hal przemysłowych, dróg oraz innych obiektów i budowli inżynierskich.

Ściśle współpracujemy z innymi firmami z branży geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej. Konsultujemy oraz opracowujemy (w formie podwykonawstwa) specjalistyczne projekty geotechniczne związane z fundamentowaniem oraz optymalizacją kosztów wzmocnień podłoża gruntowego


Dobra współpraca

Doskonałe pomysłyProfesjonalne badania gruntuW celu optymalizacji kosztów doradzamy klientom już na etapie poszukiwania działki budowlanej, wykonując wstępne badania geotechniczne.

Pozwala to na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Zleceniodawcę.W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych jesteśmy w stanie wstępnie oszacować koszt wzmocnienia podłoża lub posadowienia pośredniego budowli. Jeśli koszty związane z bezpiecznym posadowieniem obiektu okażą się zbyt wysokie odradzamy zakup działki, a klient płaci tylko za wykonane przez nas badania, na podstawie których przygotowujemy krótki Raport geotechniczny. Koszt takich badań jest nieporównywalnie mniejszy niż koszt zabiegów wzmacniających podłoże gruntowe, koniecznych, dla bezpiecznego posadowienia obiektu budowlanego.

Badania geotechniczne i geologiczno inżynierskie wykonujemy kompleksowo przedstawiając Zleceniodawcom opracowania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie w pełni rozwiązujące problem posadowienia obiektu budowlanego. Dbamy o jakość naszych usług, ponieważ doskonale wiemy jak ważna jest optymalizacja pracy oraz kosztów, na każdym etapie realizacji zadania budowlanego. Dysponujemy zestawem do badań ręcznych, wiertnicą mechaniczną, sondą CPT, lekką sondą dynamiczną (DPL), lekką płytą dynamiczną oraz płytą sztywną (VSS). Jesteśmy w stanie wykonać badania nawet do głębokości kilkudziesięciu metrów. Pracujemy na programach komputerowych: Geo Star,Konstruktor, Geo 5 oraz ABC Płyta.

Specjalizujemy się w projektowaniu wzmocnień podłoża gruntowego, skarp nasypów, wykopów oraz zboczy. Potrafimy rozwiązać najtrudniejsze problemy geologiczno-inżynierskie, w celu bezpiecznego posadowienia obiektów budowlanych.