Zakres usług

STABILNY GRUNT - Kompleksowe usługi geotechniczne

Oferujemy szeroki zakres usług geotechnicznych skierowany do prywatnych klientów
oraz dużych firm budowlanych.

Działamy na terenie całej Polski, choć głównym obszarem wykonywanych przez nas badań geotechnicznych jest Wielkopolska (Poznań, Kalisz, Gniezno, Leszno, Piła, Konin, Gorzów Wielkopolski). Wykonujemy badania gruntu dla potrzeb budowy domów jedno
i wielorodzinnych, hal przemysłowych, dróg oraz innych obiektów i budowli inżynierskich.

Ściśle współpracujemy z innymi firmami z branży geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej. Konsultujemy oraz opracowujemy (w formie podwykonawstwa) specjalistyczne projekty geotechniczne związane z fundamentowaniem oraz optymalizacją kosztów wzmocnień podłoża gruntowego

Dobra współpraca

Doskonałe pomysły

002-chart

Wykonawstwo badań geotechnicznych

001-worker-of-construction-working-with-a-shovel-beside-material-pile

Nadzory geotechniczne
na budowach

002-text-document

Dokumentowanie geotechniczne
oraz geologiczne

001-businessman-in-apresentation-with-a-graphic-on-a-board

Projektowanie wzmocnień podłoża gruntowego


002-business-presentation

Projektowanie konstrukcji oporowych

1-new

Projektowanie fundamentów

006-architect

Projektowanie odwodnień podłoża gruntowego

005-loss

Analizowanie stateczności skarp


004-graphic

Analizowanie osiadań podłoża gruntowego

003-business

Analizowanie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego

002-interface

Sporządzanie Ekspertyz geotechnicznych

001-interface-1

Weryfikacja opracowań
z branży geotechnicznej
oraz geologicznej