Zakres usług

Uprawniony geolog Poznań i okolicePodstawowym zakresem działalności naszej firmy z siedzibą na terenie miasta Poznań są kompleksowe prace badawcze oraz projektowe z zakresu geotechniki, geologii oraz hydrogeologii.
Ważnym elementem naszej pracy jest nawiązywanie współpracy z różnymi specjalistami z branży budowlanej, co często skutkuje ścisłą współpracą przy realizacji kolejnych Inwestycji.

Wykonujemy roboty geologiczne w różnorodnych warunkach terenowych, przy użyciu nowoczesnego sprzętu badawczego i wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań technicznych.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod badawczych, podnosimy standardy organizacji prac geotechnicznych, geologicznych i hydrogeologicznych.

002-chart

Wykonawstwo badań geotechnicznych

001-worker-of-construction-working-with-a-shovel-beside-material-pile

Nadzory geotechniczne na budowach

002-text-document

Dokumentowanie geotechniczne oraz geologiczne

001-businessman-in-apresentation-with-a-graphic-on-a-board

Projektowanie wzmocnień podłoża gruntowego

002-business-presentation

Projektowanie konstrukcji oporowych

1-new

Projektowanie fundamentów

006-architect

Projektowanie odwodnień podłoża gruntowego

005-loss

Analizowanie stateczności skarp


004-graphic

Analizowanie osiadań podłoża gruntowego

003-business

Analizowanie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego

002-interface

Sporządzanie Ekspertyz geotechnicznych

001-interface-1

Weryfikacja opracowań z branży geotechnicznej oraz geologicznej

Usługi geologiczne i geotechniczne
na najwyższym poziomie

Nasz zespół tworzą doświadczeni i wykwalifikowani geolodzy, absolwenci UAM oraz Politechniki Poznańskiej, dzięki czemu świadczone przez nas usługi geotechniczne są na najwyższym poziomie i spełniają wszelkie wytyczne Norm branżowych, Instrukcji oraz Rozporządzeń.

Badania

Poza wykonawstwem badań geotechnicznych oraz opracowywaniem Dokumentacji i Projektów geotechnicznych, wykonujemy również kompleksowe badania zanieczyszczenia wód i gruntów (substancjami ropopochodnymi, metalami ciężkimi i innymi związkami). Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia.


Projekty fundamentów
Analizy stateczności skarp
Analizy osiadań podłoża
Badania geotechniczne