Realizacje

Realizacje

Naszym największym atutem oraz przewagą nad większością firm z branży geologicznej, jest fakt, że nie tylko wykonujemy badania geotechniczne, ale przede wszystkim, w przypadku rozpoznania złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych, jesteśmy w stanie opracować dla Państwa Projekt geotechniczny oraz indywidualny Projekt wzmocnienia podłoża. W ten sposób już na samym starcie dajemy Państwu gwarancję profesjonalnej i kompleksowej usługi geotechnicznej, której zwieńczeniem będzie bezpieczne posadowienie obiektu budowlanego.

Na swoim koncie mamy wiele zrealizowanych Projektów wzmocnienia podłoża, zarówno dla klientów prywatnych, jak i biznesowych. Wykonane przez nas Projekty wzmocnienia podłoża zostały
z powodzeniem zrealizowane między innymi dla potrzeb budowy dróg (od gminnych do autostrad), hal magazynowych, stacji elektro-energetycznych, słupów wysokiego napięcia, budynków handlowych, usługowych, wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, na terenie całej Polski. Nasze Projekty często uwzględniają nowatorskie technologie geotechniczne, a każdy nowy temat traktujemy indywidualnie, analizując zarówno bezpieczeństwo projektowanej konstrukcji, jak i koszty jej wykonania. Naszym celem zawsze jest znalezienie optymalnej metody poprawy warunków geotechnicznych
lub posadowienia pośredniego, biorąc pod uwagę nie tylko skuteczność i ekonomiczność sposobu, ale także jego wpływ na środowisko przyrodnicze.

Ciekawsze opracowania z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i fundamentowania:

 1. 1. Ekspertyza geotechniczna. Wstępne określenie obszarów wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – Etap II. Odcinek Osi Inkubacji od ul. Miodowej do ul. Piołunowej wraz z przekroczeniem rzeki Bystrzycy.
 2. 2. Projekt wzmocnienia Podłoża. Stateczność skarp nasypów i wykopów drogowych oraz Projekt zabezpieczenia drogi przed napływem wód gruntowych. Obwodnica drogowa miasta Jarocin
  w ciągu drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg - Poznań - Bytom.
 3. 3. Obliczenia nośności pojedynczego pala obciążonego siłą pionową wg PN-83/B-02482. Poznań, ul. Konfederacka.
 4. 4. Analiza stateczności skarp wykopu, osiadań oraz nośności podłoża dla potrzeb posadowienia żurawia wieżowego Liebherr 180 EC-H na terenie Uniwersytetu Artystycznego
  przy al. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 5. 5. Analiza stateczności skarp wykopów oraz osiadania podłoża dla potrzeb budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie.
 6. 6. Projekt wzmocnienia podłoża dla potrzeb posadowienia budynku usługowego przy ul. Błońskiej w Bieniewicach.
 • 7. Projekt Wykonawczy - Stateczność nasypów i wykopów. Projekt wzmocnienia podłoża na dojazdach do obiektu WD-15 na drodze ekspresowej S8, odcinek węzeł "Opacz" - węzeł "Paszków".
 • 8. Projekt wzmocnienia podłoża dla potrzeb posadowienia hali mroźni wysokiego składowania przy ul. Kontenerowej w Gdańsku.
 • 9. Ekspertyza geotechniczna określająca przyczyny powstania spękań na ścianie zewnętrznej niepodpiwniczonego budynku gospodarczego przy ul. Pięknej w Poznaniu.
 • 10. Ekspertyza geotechniczna określająca przyczyny powstania spękań na ścianach budynku jednorodzinnego w miejscowości Borgowo.
 • 11. Analiza stateczności i osiadań płyty fundamentowej trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej w Kościanie.
 • 12. Projekt budowlano - wykonawczy. Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 27 (obwodnica miejscowości Wilkanowo)
  od km 58+850 do km 59+750.
 1. 13. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego na terenie stacji elektro-energetycznej PSE Pomorzany).
 2. 14. Projekt Wzmocnienia podłoża gruntowego. Droga S3, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,730 km
  tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00.
 3. 15. Projekt geotechniczny dla potrzeb rozbudowy budynku Biblioteki Publicznej w Chodzieży.
 4. 16. Projekt geotechniczny pod planowaną nadbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku pływalni (dawna synagoga) na hotel czterogwiazdkowy
  przy ul. Wronieckiej 11A w Poznaniu.
 5. 17. Projekt posadowienia budynku jednorodzinnego na studniach fundamentowych przy ul. Łąkowej w Murowanej Goślinie.
 6. 18. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb budowy nawierzchni płyty lotniskowej bazy lotniczej w Łasku.
 7. 19. Projekt posadowienia budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Gnieźnieńskiej 16 w Poznaniu, na ścianach szczelinowych i płycie fundamentowej.
 • 20.Analiza osiadań posadzki hali magazynowej z zapleczem biurowo - socjalnym w miejscowości Fiałkowo.
 • 21. Projekt Wykonawczy Zbiornika retencyjno - rozsączającego przy zbiegu ulic Głogowskiej, Opłotki i Haliny Konopackiej w Poznaniu.
 • 22. Projekt geotechniczny dla potrzeb posadowienia budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz budynku hotelowego pomiędzy ulicami Zawady i Koronkarską w Poznaniu.
 • 23. Analiza stateczności skarpy wykopu fundamentowego dla potrzeb budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Stróżyńskiego w Poznaniu.
 • 24. Optymalizacje wzmocnień podłoża gruntowego dla potrzeb budowy odcinków dróg ekspresowych S2, S5, S17, S19 i S61.
 • 25. Opinia geotechniczna na temat sposobu ulepszenia podłoża gruntowego pod konstrukcją nawierzchni drogowej drogi ekspresowej S6 na odcinku Nowogard - Płoty.
 • 26. Optymalizacje wzmocnień podłoża gruntowego dla potrzeb budowy odcinków dróg krajowych 28 i 46.
 • 27.Projekt wzmocnienia skarpy wykopu zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie budowanych hal magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą
  w Zielonej Górze - Nowym Kisielinie.
 • 28. Analiza stateczności skarp składowiska odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym.
 • 29. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną określająca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb ustalenia warunków technicznych posadowienia obiektu nowego szpitala onkologicznego przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu.
 • 30. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich pod budowę pawilonu handlowego, parkingu oraz drogi dojazdowej przy ulicy Stargardzkiej
  w Choszcznie.
 • 31. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Międzyzdrojskiej
  w Poznaniu.
 • 32. Projekty geotechniczne dla potrzeb posadowienia rozbudowywanych i przebudowywanych budynków produkcyjno-magazynowych oraz magazynowo-biurowych przy ulicach: Obodrzyckiej
  oraz Podbiałowej w Poznaniu.
 • 33. Projekt geotechniczny dla potrzeb posadowienia budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową na osiedlu Władysława Jagiełły w Poznaniu.
 • 34. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, zjazdów, chodników oraz infrastruktury towarzyszącej przy ulicy Nadolnik
  w Poznaniu.
 • 35. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia zespołu dwóch budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Hlonda/Zawady w Poznaniu.
 • 36. Ekspertyza geotechniczna w sprawie odbudowy i zabezpieczenia czynnego osuwiska w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej budowy budynku jednorodzinnego w miejscowości Brzostków.
 • 37. Ekspertyza geotechniczna dotycząca stateczności skarpy zlokalizowanej na terenie osiedla "WARZELNIA" w Poznaniu.
 • 38. Ekspertyza geotechniczna na temat sposobu posadowienia Silosów zbożowych w miejscowości Stoisław.
 • 39. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia budynków, dróg dojazdowych oraz miejsc parkingowych na terenie planowanej budowy centrum handlowego "STOP SHOP Dzierżoniów".
 • 40. Ekspertyza geotechniczna na temat zabezpieczenia skarp pod kątem zjawisk osuwiskowych dla wymienianych słupów nr 24 i 68 elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Rożnów - Biegonice.
 • 41. Projekty geotechniczne dla potrzeb posadowienia projektowanych budynków wielorodzinnych przy ulicach: Dymka, Bolka, Rubież, Hlonda/Zawady, Nadolnik, oraz Wagrowskiej
  w Poznaniu.
 • 42. Projekt geotechniczny dla potrzeb posadowienia budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Batalionów Chłopskich w Warszawie.
 • 43. Analiza stateczności zbocza zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku handlowo-usługowego przy ulicy Polnej w Górznie.
 • 44. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia budynku jednorodzinnego przy ulicy Przepiórczej w Poznaniu.
 • 45. Projekt budowlany i wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego dla potrzeb rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal.