Budynek jednorodzinny przy ulicy Przepiórczej w Poznaniu

Droga ekspresowa S3 Legnica – Jawor
22 lutego 2018
Hale magazynowe w Zielonej Górze
22 lutego 2018

W ramach powierzonych prac zaprojektowaliśmy i nadzorowaliśmy wymianę gruntów organicznych oraz nasypu niekontrolowanego w podłożu dla potrzeb bezpiecznego posadowienia budynku jednorodzinnego przy ulicy Przepiórczej w Poznaniu.