Droga wewnętrzna Zoo Poznań

Złoże Ropy i Gazu Radoszyn
13 lutego 2018
Droga DW269 Szczerkowo – Kowal
13 lutego 2018

W ramach powierzonych prac wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb opracowania Ekspertyzy, dotyczącej przyczyn osiadania drogi dojazdowej, w pobliżu pawilonu słoniarni, na terenie poznańskiego Ogrodu Zoologicznego.